Nordfjord Motorhistorisk Klubb

Velkomen til Nordfjord Motorhistorisk Klubb (NMK) sine heimesider! Her finn du informasjon både for medlemmer og andre interesserte.
Føremålet med klubben er å skape eit miljø for bevaring av motorkjøretøy som er eller kan bli av teknisk/historisk interesse, og bevare desse i best mogleg original stand.

Nytt fra LMK 01/20

Sikkerhet og personlig ansvar.

«Vi har selv et personlig ansvar for å holde kjøretøyene våre i orden». Dette var en ordlyd som kom opp gjentatte ganger under LMKs Temakonferanse i januar. Etterdønningene etter den tragiske dødsulykken på Rjukan i 2018, hvor fem menneskeliv gikk tapt i en veteranbil, har fremdeles ikke lagt seg. Vi i LMK opplever en samlet bevegelse, som vil søke tiltak og løsninger for å forhindre at nettopp dette skjer igjen. Pressens fokus på manglende sikkerhetsutstyr, farlige biler og manglende kontrollrutiner kan lett skape et feilaktig inntrykk hos landets beslutningstakere. Det kan lett gi fatale konsekvenser for vår fremtidige bruk av våre kjøretøy. Les meir

Få nyhende frå LMK på e-post!

Noe av utfordringene LMK opplever er de begrensningene ny personvernlovgivning og GDPR-direktivet gir med hensyn til å kontakte klubbenes medlemmer direkte for en distribusjon av våre nyhetsbrev. Vi opplever også at mange klubber ikke sender disse videre til medlemmene elektronisk, og publikasjon i medlemsblad flere måneder senere kan gi nyhetsbrevene lite aktualitet. Derimot vil en direkte henvendelse fra den enkelte av dere med et ønske om å motta våre nyhetsbrev, være i samsvar med aktuelt lovverk.

Derfor, om dere ønsker å motta nyhetsbrev direkte fra oss, kan dere sende oss en epost om dette til post@lmk.no. Dermed vil dere kunne motta informasjon fra oss direkte fremover.

Med vennlig hilsen

Stein Christian Husby

Generalsekretær LMK

Årsmøte i NMK

Det vart eit fredeleg årsmøte i NMK 11. mars. Årsmelding og rekneskap vart samrøystes vedtekne utan merknader, den årlege medlemskontigenten vert heva frå 300 kr for 2019 til 400 kr frå og med 2020.

Svein Strøm og Idar Sølvberg utgjorde valkomite denne gongen. Kasserar Sæmund Ytrehus, nestleiar Geir Kjøde og leiar Yngve Kjørstad som var på val i år, takka ja til gjenval. Dei vart valde med akklamasjon.

Årsmøtet sette ned ein komite for å sjå på «Lover for Nordfjord Motorhistorisk Klubb». Desse har ikkje vorte oppdaterte sidan klubben vart starta i 1982. Per Bergheim skal leie komiteen, han får med seg Yngve Kjørstad og Nils Ola Strand. Planen er å sende eventuelle framlegg til endring ut til medlemane i god tid før neste årsmøte.

Det syner seg framleis nesten umogleg å skaffe postmannskap til det årlege Nordfjordløpet. Styret vil vurdere å dele sjølve Nordfjordløpet og veteranutstillinga opp i to separate arrangement, eventuelt på ei anna tid enn Eidamessa.

Årsmøtet sa eg nøgde med den oppgraderinga vi har hatt på Saga i 2018. Når gangen nede og toalett/vaskerom er ferdige, får styret fullmakt til å ta opp lån for å fullføre møteromet i 2. etasje. Vi bør likevel ha dette som siste utveg, etter at andre finansieringsformer er vurderte.

Det møtte opp 13 medlemar på årsmøtet.

Oppdatert medlemsliste

Gjeldande medlemsliste pr 01.01.2018 er publisert. Sidan eg har fått melding om at folk har mottatt spam som stammar frå e-postadresser på sida vår, har eg fjerna dei aktive lenkene i medlemslista.

Terminlista 2018

Fleire av medlemmane har etterlyst rask tilgang til LMK si terminliste. Eg har lagt denne som eige menypunkt øverst. Vil håpe dette gjer leitinga enklare.

Årsmøte i NMK

Torsdag 15. februar var det årsmøte i NMK. Sakene gjekk greitt unna. Vi ynskjer Jakub og Svein Mikal velkomne i styret!

Årsmøte-NMK-2018

Årsmøte-NMK-2018

Nytt fra LMK 9/2017

Konkurransen hardner til – IF matcher prisene fra WaterCircles uansett!

Som et siste forsøk på å beholde LMK-kundene, har nå WaterCircles startet en priskrig overfor LMK-medlemmene. Vi vil likevel minne om at forsikring er mye mer enn pris, men LMK har tidligere meddelt våre medlemmer at IF vil tilby like priser som WaterCircles. Dette var basert på de prisene medlemmene hadde i WaterCircles p.t., men den nylig oppståtte situasjonen hvor WaterCircles sender ut tilbud og ringer rundt til våre medlemmer, vil vi med glede kunne presentere følgende;

IF tilbyr like priser med WaterCircles uansett hva WaterCircles tilbyr! Les meir

Fullmaktsskjema og kontaktinformasjon for LMK-Forsikring i IF

Som tidligere omtalt i “Nytt fra LMK 8/2017” er det nå viktig at flest mulig flytter sine forsikringer videre I LMK-ordningen hos IF med virkning fra 2018.

Vedlagt er et fullmaktsskjema, ment for distribusjon på hjemmesider, klubb-blader, Facebook-sider, medlemsmøter med mer.

IF har også utviklet en ny nettside for LMK-Forsikringen. Denne finner dere på;

www.if.no/lmk

Les meir